Светла Добрева | 09 Октомври 2019, 15:34

Приключва преобразуването на КВС в кадастрална карта

До края на 2018 г. са одобрени КККР за 80 049 кв. км, представляващи 72,12% от територията на страната