Градът | 30 Септември 2020, 05:05

Приет е Общият устройствен план на Плевен