Градът | 21 Юли 2021, 11:51

Приемат проекти по програма „Навън“ за временни художествени инсталации в градска среда в София