Градът | 11 Февруари 2021, 05:23

През февруари подават в ЕК проектите в Националния план за възстановяване и устойчивост