Светла Добрева | 10 Януари 2020, 11:11

През 2020 г. обявяват поръчката за строителство на АМ "Русе-Велико Търново"

Общата индикативна стойност на проекта е 1,18 млрд. лв.