Градът | 03 Август 2020, 05:51

Предварителният проект за ОУП на Стара Загора: индустриални зони, жилищни квартали и вторични центрове