Светла Добрева | 23 Август 2019, 07:12

Представят в изложба конкурсните проекти за преустройство на бившата казарма в Ловеч