Светла Добрева | 23 Февруари 2020, 07:45

Предлагат 6 стратегически проекта за развитие на граничните региони през новия програмен период

Нов граничен пункт със Северна Македония, велоалея по р. Дунав, развитие на ж.п. мрежата с Гърция и повишаване на сигурността по границите са част от мерките