Николай Тодоров | 15 Март 2019, 10:17

Повече финансови инструменти през новия програмен период

Модернизацията на жп линиите София - граница със Северна Македония и със Сърбия са приоритетни транспортни проекти за 2021-2027