Градът | 04 Декември 2018, 17:09

Португалски инвеститори с интерес към реализацията на транспортни инфраструктурни проекти в България

Представени бяха пътни обекти, които биха могли да бъдат осъществени под формата на публично – частно партньорство