Светла Добрева | 13 Декември 2019, 15:02

Подписаха нов меморандум за реализация на Вертикалния газов коридор

Проектът ще свързва междусистемно мрежите на България, Гърция, Румъния и Унгария и ще позволи пренос на природен газ