Градът | 06 Ноември 2020, 17:14

Пловдив: Приемането на изменението на ОУП е приоритет