Светла Добрева | 11 Април 2019, 17:11

Пет европейски оператора подадоха оферти за концесия на летище София

Отварянето на офертите ще се състои на 9 май в МТИТС