Градът | 23 Юни 2020, 05:58

Отвориха офертите за три метростанции от третия метролъч

Oбщaтa прогнозна стойност е 220 млн. лв. бeз ДДC