Градът | 08 Февруари 2019, 19:01

Отворени са офертите за ремонт на Айтоския проход

Общата индикативната стойност е 19 671 080 лв. без ДДС