Градът | 14 Февруари 2020, 17:40

Отворени са офертите за рехабилитацията на 19 км от път III-811 Сливница - Гълъбовци

Инвестицията е за над 20,3 млн. лв. без ДДС