Светла Добрева | 27 Февруари 2020, 14:46

Открива се нова процедура за концесия на летище Пловдив

Турция със сериозен инвеститорски интерес