Светла Добрева | 09 Април 2020, 15:28

Още 40 млн. лв. по ОПРР се отпускат за модернизиране на пътната мрежа