Светла Добрева | 28 Октомври 2019, 16:41

Обявиха поръчка за изготвяне на технически проект на Околовръстния път на Пловдив

Индикативната й стойност е 3 750 000 лв. без ДДС, а финансирането е от националния бюджет