Светла Добрева | 14 Февруари 2020, 08:17

Обявена е тръжна процедура за консултант на строежа на тунел под връх Шипка

Индикативната стойност на поръчката е 6 243 600 лв. без ДДС