Градът | 07 Февруари 2019, 08:00

Обявена е поръчка за 67 млн. лв. за рехабилитация на участък от северния полупръстен на газопреносната мрежа

Проектът е част от концепцията за изграждане на газов хъб "Балкан”