Градът | 19 Май 2020

Обявен е проектът за ПУП - ИПРЗ за велоалея от гара "Пионер" до ВТУ "Т. Каблешков"

Обратно нагоре ↑