Градът | 18 Декември 2019, 07:04

Обявен е архитектурен конкурс за изграждане на свободна обществена зона на порт Бургас

В бъдещия вторичен градски център се предвиждат обществено-търговска и развлекателна зона, площад с открита сцена, яхтен пристан, плаващ ресторант