Светла Добрева | 26 Март 2020, 16:03

Общините ще разработват планове за интегрирано развитие със срок на действие 7 години

МРРБ актуализира Методическите указания за разработване на стратегически документи за регионално и пространствено развитие на регионално и общинско ниво за периода 2021-2027 г.

Свързани статии