Градът | 10 Април 2019, 15:37

Община Велико Търново ще възложи проектирането на Claudio Nardi

Обжалването на международния конкурс беше отхвърлено с решение на ВАС