Светла Добрева | 07 Октомври 2019, 15:43

Община Русе закупува 35 нови екологични превозни средства за градския транспорт

Проектът е на стойност 46,8 млн. лв. и се финансира по ОП "Околна среда"