Светла Добрева | 31 Март 2020, 10:03

Община Бургас ще съфинансира 11 проекта със заемни средства от ФУГ