Светла Добрева | 08 Януари 2020, 07:15

Община Бургас планира градски стадион, четирилентова свързаност, нови индустриални зони