Градът | 21 Октомври 2020, 14:03

Обществените обсъждания на изменението на ОУП на Пловдив стартират на 26 октомври