Градът | 21 Декември 2018, 11:12

Обществена поръчка за строителен надзор при рехабилитацията на 126 км пътища в 6 лота

Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. при спестен финансов ресурс по програмата