Градът | 29 Октомври 2020, 05:15

Обсъдиха предварителния проект на ОУП на Стара Загора