Градът | 07 Септември 2023

Обновяват системата за онлайн услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови е-услуги и достъп до повече данни, издаването на скица ще бъде автоматично

Обратно нагоре ↑