Светла Добрева | 26 Февруари 2020, 09:24

Обединение с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ спечели търга за пробива под жп гара Пловдив

Предложената цена от 93 314 120 лв. без ДДС е над 10 млн. лв. по-висока от индикативната