Светла Добрева | 05 Август 2019, 08:12

Обединение на "Главболгарстрой" с най-ниска оферта за изграждане на две компресорни станции

Предложената обща цена е в размер на 179 377 777 евро без ДДС