Радостина Попова | 06 Февруари 2019, 08:00

Новият план на Люлин – парк, велоалеи, предимство за пешеходеца

Документът бе разгледан от експертен съвет в НАГ