Градът | 14 Февруари 2020, 09:53

Нов координационен център на МОСВ следи управлението на водите, отпадъците и качеството на въздуха