Светла Добрева | 07 Април 2020, 11:48

НКЖИ възлага технически проект за модернизацията на жп участък Мездра - Медковец

Прогнозната стойност на поръчката е 10 330 000​ лв. без ДДС