Светла Добрева | 21 Февруари 2020, 09:42

НКЖИ възлага изготвяне на регистър на жп инфраструктурата