Светла Добрева | 22 Април 2019, 11:13

НКЖИ обяви обществена поръчка за над 110 млн. лв по проект „Развитие на жп възел Пловдив“

Инженерингът обхваща модернизация на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре