Градът | 23 Януари 2020, 12:52

Наредба урежда контрола и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях