Светла Добрева | 16 Юни 2019, 07:58

МРРБ възлага регионални прединвестиционни проучвания за ВиК мрежите на още шест области