Светла Добрева | 14 Февруари 2020, 13:23

МРРБ разработва Национален инвестиционен план за ВиК