Градът | 10 Ноември 2021

МРРБ и КСБ планират индексация на цените в договорите за строителство

Средногодишната инфлация в сектор „Строителство“ е около 6-7% по данни на КСБ

Обратно нагоре ↑