Светла Добрева | 05 Декември 2019, 11:20

Мобилно приложение за управление на градския транспорт заработи в Стара Загора

Градът ще е първият в Източна Европа с действаща иновативна платформа Mobility as a Service