Светла Добрева | 13 Ноември 2019, 13:43

Многофункционален и многослоен кадастър ще стимулира инвестиционните процеси у нас

До края на годината 100% от земеделските и горски територии в страната ще бъдат покрити с цифрови кадастрални карти, обяви зам.-министър Йовев