Светла Добрева | 05 Септември 2019, 14:36

Министър Желязков: Търсим синергия между европарите и бизнеса за изграждане на цифрова инфраструктура

Механизмът за свързване на Европа предвижда бюджет от 3 млрд. евро за периода 2021-2027 г. в различни приоритетни области