Светла Добрева | 15 Май 2019, 14:02

Министър Росен Желязков: Търсим консенсусно решение за развитие на пристанище Варна

Новият Генерален план на порта трябва да бъде съгласуван с местната власт, обществеността на града, синдикатите и работещите