Светла Добрева | 17 Април 2019, 10:15

Министър Петя Аврамова: Търсим финансиране за поетапно изграждане на южния обход на Ямбол

Има подкрепа и за строителството на четирилентов път между Ямбол и Сливен и обособяване на икономическа зона около него