Мая Ковачева | 12 Март 2020, 15:03

"Метрополитен" с нови попълнения в съвета на директорите