Градът | 29 Юни 2021, 05:38

Мерките в областта на климата и регионалното сближаване вървят ръка за ръка

Climate action and regional cohesion go hand in hand