Градът | 29 Юни 2021

Мерките в областта на климата и регионалното сближаване вървят ръка за ръка

Climate action and regional cohesion go hand in hand

Обратно нагоре ↑